UNESCO CLUB
Spolek nezávislých cestovatelů

Hotel Hromovka
Památky UNESCO

Česká republika

Historické centrum Českého Krumlova

Místo

Jižní Čechy

Kritéria

C (iv)

Datum zařazení mezi památky UNESCO

1992

Popis

Město nacházející se na březích Vltavy bylo postaveno kolem zámku ze 13.století, který v sobě nese gotické, renesanční a barokní prvky. Hrad se skládá z Dolního hradu (původního Hrádku) s dominující věží; a Horního hradu. Je skvělým příkladem malého středoevropského středověkého města, jehož architektonické dědictví se dochovalo díky poklidnému vývoji v průběhu více než pěti století. Jméno Krumlov patrně pochází z německého Krumme Aue (křivý luh), což odkazuje k poloze města mezi esovitými zákruty řeky Vltavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvody pro zařazení mezi památky UNESCO


Zpět na výběr památek